Tags

, ,

Въпрос:

При нови обстоятелства за частичен данъчен кредит по ДДС, кога правя
корекциите в края на годината ли?
Отговор:

Коефициентът се изчислява по методиката на чл. 73, ал. 5 от Законът за
данък добавена стойност /ЗДДС/ на базата на оборотите за които лицето има
право на приспадане на данъчен кредит и тези отнасящи се за всички доставки и
дейности на лицето за цялата предходна календарна година.
Когато такива обороти за предходната календарна година липсват – изчислението
се извършва на базата на оборотите, за които лицето има право на приспадане на
данъчен кредит и този отнасящи се за всички доставки и дейности на лицето за
данъчния период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит.

Advertisements