Tags

, ,

Въпрос:

Как се процедира при сгрешено име на доставчик в дневник покупки.
Мога ли да го сторнирам и впиша отново в следващия дневник за ДДС в другия
месец? Трябва ли да уведомя НАП?

Отговор:

Промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период,
съгласно чл. 126, ал. 3, т. 2, по смисъла на Закона върху данък добавена стойност
не съществува, така че не е необходимо писменно уведомяване на НАП. Относно
сторното, не намирам нормативни основания за да не го направите.

Advertisements