Tags

, , , , ,

Въпрос: Имаме ли право на данъчен кредит във връзка с получени фактури за нощувки, обеди и вечери по ЗДДС?
Отговор: На основание разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от ППЗДДС, представителни или развлекателни цели по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗДДС са: посрещане,
престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и
напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия;
екскурзии. Чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗДДС гласи, че правото на приспадане на данъчен
кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74 от
ЗДДС, когато стоките или услугите са предназначени за представителни или
развлекателни цели.

Advertisements