Tags

,

Въпрос: Начислява ли се данък добавена стойност, при продажба на заложена в
заложна къща вещ, която когато се извършва продажбата не е собстваност на
заложната къща?
Отговор: При продажба на заложената вещ, от името и за сметка на залогодателя,
за заложните къщи на възниква задължение за начисляване на ДДС /Указание
№0419744/22.12.2009г., НАП/.

Advertisements