Tags

, ,

Въпрос: Имаме дерегистрация по ДДС на ЕТ, по молба на лицето. Ще трябва ли да плащам патент за оставащите четири месеца до края на годината или за цялата година?
Отговор: Не. За вас важи изискването на чл. 61и, ал. 6 от Законът за местните данъци и такси /ЗМДТ/ а именно, „когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година”.

Advertisements