Tags

, ,

Въпрос: Едноличен търговец е регистриран по ЗДДС. Получава доходи извън
неговата дейност като едноличен търговец. Облагат ли се тези доходи с ДДС?
Отговор: Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице,
което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и
резултатите от нея. В закона са посочени условията, при които вие извършвате или
не такава дейност.
При положение, че дейността, източник на тези доходи попада в обхвата на
независимата икономическа дейност, то вие сте длъжни да начислявате ДДС и да
издавате фактура под номера по ДДС на едноличният търговец.

Advertisements