Tags

,

Въпрос: Имам задължение към НАП и ми искат за проверка оборотна ведомост
на фирмата, възможно ли е да ме дерегистрират независимо че дължа по малко
от 5000 лв. ДДС?
Отговор: Липсва конкретна информация по отношение повода за проверката.
Вероятни са хипотези във връзка с чл. 176 т. 3 и т.4 от Закона за данък добавена
стойност /ЗДДС/ т.е. регистрацията по ДДС може да бъде прекратена при системно
неизпълнение задълженията по ЗДДС /разбирайте не само от невнасяне на данък
добавена стойност/ и ако имате публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите, общата стойност на които надхвърля стойността на активите
ви, намалена с вашите задължения/вероятен повод да ви искат оборотна
ведомост/.

Advertisements