Tags

,

Въпрос: Как се определя периметъра на сергия на открито, за задължението за
съхраняване на касовата бележка?
Отговор: Задължението е регламентирано чрез чл. 118 ал. 1 от Закона за данък
добавена стойност /ЗДДС/, а именно, че всяко регистрирано и нерегистрирано по
този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него
доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка
от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а
получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до
напускане на обекта. Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, т. 41,
търговският обект е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси,
сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват
продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението
може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други
подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая
или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което
се извършват продажби.

Advertisements