Tags

, ,

Въпрос : Трябва ли да заплащам ДДС на „границата”
при търговия със стоки между държави членки на ЕС?

Отговор – Не!
След присъединяването на България към ЕС, за доставка
на стоките, предмет на търговия между държави членки вече
не се начислява и плаща ДДС на “границата”. В тези случаи се
прилага правилото за „самоначисляване” на данък по повод на
вътреобщностното придобиване.

Advertisements