Tags

,

Във връзка с множество постъпили запитвания относно данъчното третиране по ЗДДС и ЗКПО  на префактуриране на разходи между данъчно задължени лица , като префактурирането не съпътства задължения , свързани с основна доставка между лицата, на основание чл.10 ал.1 , т.10 от Закона за Националната агенция за приходите изрязяваме следното принципно становище по въпросите , повдигнати в запитванията :

…………………..

Трябва ли да се начислява ДДС при префактуриране на електрическа енергия и мобилни услуги и други услуги от една фирма на друга регистрирани по ДДС.

…………………….

Свалете целия документ от  тук : Становище относно данъчно третиране по ЗДДС на префактуриране на разходи с начислен ДДС

Advertisements