Tags

,

Въпрос : Фирма, която не е регистрирана по ДДС иска да си купи машина на стойност 1500 евро от производител в Турция. Изпратиха ни проформа
фактура, в която е написана общата цена машина+транспортни разходи до адрес в
България+митнически такси. В тази фактура ДДС-то е написано като 0%. Интересувам
се, когато машината достигне до митницата в България ще й бъде ли начислено ДДС?

Отговор : Тъй като най-вероятно стоката не попада в освобождаванията по чл. 58 ал.
1 от ЗДДС при оформянето й под митнически режим внос за крайно потребление в
митните сборове ще бъде начислен и ДДС. Митните сборове, вкл. начисления ДДС, се
плащат от вносителя ефективно към митницата. Ако вие сте вносител, съгласно
условията на доставка, договорени с турския продавач, митните сборове ще бъдат за
Ваша сметка.

Advertisements