Приети са редица нови промени според които ще е необходима регистрация по ДДС в случаите когато извършвате :

1.  Доставка на интернет адрес, уебхостване, дистанционно поддържане на програми и оборудване;

2.  Доставка и осъвременяване на софтуер;

3.  Доставка на образи, текст и информация и предоставяне на бази данни;

4.  Доставка на музика, филми и игри, включително игри на шанса и хазартни игри, и политически, културни, художествени, спортни, научни и развлекателни предавания и мероприятия;

5.  Доставка на дистанционно обучение.

Advertisements